Browsing Category

最新影評

999犯罪禁區Triple 9影評  好有真實感似港產片

好少睇西片感覺咁真,睇下睇下,會覺得好有港產片風格,說的不是999這個疑似香港打電話報警的號碼,而且人物的背景、對話甚至黑白不分、沒有明天的暗黑感覺,都好有港產警匪片的感覺,加上琦溫絲莉首次演繹俄羅斯黑幫頭目,點都有一定叫座力!