in

「你睇Buzzhand我即unfriend」  網民發起運動抵制偷文網

10984151_866802806700077_5098992155844509467_n

Buzzhand偷文的問題嚴重,但有很多蠢到爆的網民,見到標題夠juicy,就不理三七二十一狂share,造就愈來愈多類似的偷文網站出現。今天,則發生了Buzzhand偷輔仁媒體的文章,還沒有因應要求把其移除。既然沒法阻住這些網站,就有人發起unfriend分享buzzhand網站的朋友,希望進一步阻住這種情況出現。

其玩法如下:

#NoBuzzhand【UNLIKE Buzzhand or UNFRIEND me】

Buzzhand 偷文偷得咁開心,小編決定同佢贈吓興。點玩?
1. Share 呢個 post。tag 晒你 Facebook 最鍾意貼 Buzzhand 啲文嘅三姑六婆(如有)。
2. 呼籲佢哋 unlike Buzzhand,唔好再 share Buzzhand 任何嘢。
3. 48 小時之後重繼續睇?Unfriend 得,搞掂。

來源

記者:阿鬼