in ,

【社評】中國香港財赤易處理  特首不應出糧、公務員人工只出兩千即可

中國香港面對財赤危機﹐目前財政儲備已低於7000億港元,1年政府開支都唔夠。根據多間傳媒報道,原來中國香港公務員人手編制,於近年竟然大幅增加至約20萬人,高官如特首人工高到相當誇張。唔計高官在內,公務員薪酬總開支創新高達1,491億元。其實,只要由行政長官帶領,特首在內所有高官,全部不出糧。至於公務員人工,每月只拿底薪兩千蚊,已可解決問題。

大家可能認為我們「玩笑也開太大」,事實並非如此。特首等高官只要在公司飯堂,即可解決基本生活需要。他們本身已有一大堆津貼,平時出糧其實只是買花戴,根本不用出糧。至於一般公務員,每月兩千港元其實已足夠有餘。愛國人士劉鳴煒都提過,只要去少幾次日本、睇少場戲,一年可慳26.4萬。「如果公一份、婆一份,兩口子一年真係慳返52.8萬」,分分鐘可以買堂樓養番狗。

我國偉大的領導習近平先生,每月人工不足兩萬港幣。為中國為國家服務,有建制派人士都提過為國家服務不應該睇錢,更有人提過,政府出咗糧「啲錢就係你嫁啦?」。作為中國人,國難當前,唔出糧幾年有什麼問題?

(配圖由機械人所生成)

記者:阿鬼

天生火爆,用一團火和光合作用,繼續盡力發聲做記者。