in ,

抖音就快有俾錢就唔駛睇廣告計劃  外媒料將會十分受歡迎

根據Android Authority報道,抖音所謂國際版TikTok app中有新字串和資料,揭示抖音正打算推出US$4.99月費計劃,付費後用家就唔駛睇廣告。報道指,他們曾經看到上述畫面,但其後在其他抖音戶口就再看不到相關畫面,再加上官方至截稿前都無任何公佈,預料可能仍在測試中。綜合外國傳媒報道,因為抖音在外國極受歡迎,已經是潮流生活一部份,推出付費去廣告計劃將會十分受歡迎,並將會為公司帶來不錯的收入。

記者:阿鬼

天生火爆,用一團火和光合作用,繼續盡力發聲做記者。