in ,

加拿大仲衰過中國香港!  即日起用VPN翻牆都睇唔到新聞

加拿大雖然是香港人多年來移民的熱門首選,但經常被人笑稱是「支拿大」。沒想到由今日起,身在加拿大嘅人士要經社交網絡包括Facebook、Instagram等睇新聞的話,都會出現上圖情況。就算用戶使用VPN翻牆,仍然無法繞過審查正常睇到內容。這一切都是因為早前加拿大政府正式通過C-18網絡新聞法案有關,加拿大政府要求這些網絡平台包括Facebook、Google、Instagram等,向加拿大新聞機構進行補償。

Facebook母公司Meta率先彈出抗議,並恐嚇指會封鎖加拿大用戶經Facebook睇新聞。雖然法案未正式生效,Meta已大規模封鎖加拿大用戶,有越來越多加拿大讀者向本站表示,已無法經Facebook或Instagram睇新聞。

由於Facebook或Instagram平台是根據用戶習慣、按廣告情況、平時停留收看的內容等多個因素,判斷用戶所在位置,並非單靠用戶目前IP位置。故此,身在加拿大用戶就算是使用VPN翻牆,結果仍然會出現上圖情況。雖然用家無法經Facebook或Instagram睇新聞,但其實用家只要直接去相關新聞網站,仍然不受限制地瀏覽。當地傳媒如CBC、Global News、CTV等,一早已經鼓勵大家不要再依賴Facebook或Instagram睇新聞,可以更直接地去他們的網站或使用apps,直接接收資訊。

記者:阿鬼

天生火爆,用一團火和光合作用,繼續盡力發聲做記者。