in ,

張宇人燥底亂罵港台記者玩CUT線  怒斥「乜都唔好做囉」、建議強逼教職員打針

在一言堂的香港政治環境下,身兼行政會議成員的飲食界立法會議員張宇人,今日接受港台《千禧年代》訪問時,十分燥底堅持教職員一定要打針。他指要求打針「唔係逼」,係「講生存」,要保護學生。他斥教職員的職業,有責任去保障學生,打唔打針「唔係一個個人的選擇,就係大曬凌駕曬專業」,要以公眾利益為先。

他不滿打唔打針都有糧出,並指若果唔打針無糧出才是合理,指若果不願打針咪返屋企慢慢坐「唔好出糧」。港台主持問到這對學校是否難做,張宇人認為「有咩咁難做?」。他整個訪問相當無禮貌兼燥底,有糧出又唔駛打針,唔駛返工,大罵「你可唔可以呀,哥哥?」。

港台主持以專業方式質問,指「打針都可能有感染喎,反而檢測會唔會更安全呢」。張宇人即發脾氣大罵,「最好大家唔好開學﹐你係咪想話俾香港市民聽,你個電台覺得呢啲係最好嫁呢?」,然後張宇人續無禮貌狂罵,「最好乜都唔好做囉大家,唔返工到時唔係病死係餓死」。接著,張宇人更無禮地CUT線,態度相當惡劣。

記者:阿鬼