in ,

八達通拎消費券特別優惠詳解  早登記賺HK$18真係多謝曬、但其實仲有得賺更多?

波叔終於公佈消費券的詳情,四間營辦商之中八達通派消費券的方法最麻煩。因為八達通分的期數多,而且頭兩期的HK$2000。用不盡的話,最後一期的HK$1000又不會派,派得古怪的八達通到底有咩優惠吸引可以令各位用佢來收消費券?本站記者出席了八達通日前舉行的記者會,嘗試與大家一起解開呢個超複雜的領取方法同使用方法。

八達通公司方面指,現時所有種類的八達通,例如個人或非個人八達通卡、銀行聯營八達通卡、迷李版、掛飾版、手機App版、特許八達通產品、八達通錶等,都可以用來登記領取消費券。消費券可以用於飲食、本地購物、本地網上商戶和交通開支,基本上香港人大部分食買玩付費時都可以用八達通的消費券支付,至於尋日波叔講不適用的支付場景,請參考我們早前報道或政府網站。

 

兩大優惠派唔止HK$18?

八達通領取消費券的日期,第一期HK$2000最快在8月1日起拎到,第二期HK$2000則在10月1日起取得。兩期的消費券可在領取後4至7個月內使用。2021年8月至12月期間,用盡HK$4000,就可以領取第三期HK$1000。第三期最早可於12月16日起取得,而且沒有使用限期。

八達通公司推出第一項的優惠是,早期登記的用戶可以即時賺取HK$18,直接入落八達通內。而這額外的HK$18是沒有使用限制,要留意,若想早點賺多HK$18來用,最好在7月4日至17日用電子登記,就可以成為第一批領取消費券和賺多HK$18用,八達通官方稱首2百萬名於政府消費券計劃網站以八達通卡完成登記消費券的客戶,就可獲得此HK$18,當然最終決定權在八達通手上。

優惠二為「月用月賺」,憑登記的八達通卡,單月使用到HK$1000,就可以賺到HK$50,在8、9月兩個月合共就以賺取HK$100,同樣HK$100都無使用限制。雖然優惠二聽落幾正,不過要留意,要有交易要HK$200或以上,才會開始累計,而且名額只限100萬個,先到先得。至於其他優惠,就由不同的店鋪、商戶、港鐵和新鴻基購物商場各自提供。

 

點查有幾多消費券?

點先知道用左幾多消費券?八達通公司提供三個方法,一是用手機App,內有詳細記錄未領取、已領取的消費券金額。第二是可以致電到客戶服務中心。第三則是使用八達通消費券網站。至於商用版八達通,八達通公司暫時會維持早前公佈計劃,新加入的商戶可免裝機費用等。如果商用版的用家想退出不續用服務,八達通公司表示不會因此收機亦不會收取裝機費,而且為商用版的用家帳號結算後亦會保留。

另外,八達通持有人可以在現有領取政府提供的交通津貼機、便利店等領取消費券。而在交通津貼機(即「藍機」)拍卡,可以一次過領消費券、交通津貼,而且會順道提升卡的增值上限至HK$3000。

八達通卡本身最高僅支援HK$3000儲值額  爆咗額點拎消費券?

以上是八達通公司在今次記者會介紹內容,夠不夠複雜?未,仲有更加複雜的接下來同大家講。

若然各位有用八達通App的P2P功能轉數比朋友、家人的話就要留意,由於消費券和八達通現值是各自計算,假設閣下的八達通上現有HK$3000,HK$2000是消費券,HK$1000是原本的餘額。如果要用App內P2P轉數功能,就可以轉最多HK$1000,超過這個數額,一是分開過數,一是用其他方法轉帳。

如果你未領消費券,八達通現有HK$1500的餘額,領券時就只可以領到HK$1500消費券,餘下的HK$500消費券就會儲存在八達通的系統中,等你用了部分金額後再拍卡就可以取得消貴券餘額。簡單一點來說,這表示八達通公司會先用消費券金額,之後先用卡內的餘額。

若已申領消費券的八達通遺失了,就要先向八達通公司報失,申領新卡後在App或網頁上更新新卡即可。不過,八達通公司處理停用失卡需要時間,如期間被人盜用消費,八達通公司就不會負責。

記者:莊家榮

記者:阿鬼