in ,

WWDC21:iOS 15 FaceTime將有新分享功能  同朋友輕鬆一齊睇串流內容、可惜的是⋯

WWDC21的Keynote發佈會於數小時前舉行,一如早前傳言所述,主要是公佈新操作系統,為程式開發員提供最新資訊,所以並無新硬件。而且,今年iOS等新操作系統主要是細節改善為主,沒有太多重點新功能,吸引度僅一般。幸好,當中有一項新功能都幾特別,就是FaceTime的SharePlay功能。

用家可以與朋友分享手機的畫面,示範或展示不同的功能。最有趣的地方,是在Disney+、Hulu、ESPN+、NBA等apps睇片時,也可以像上圖般與朋友直接一齊睇,在疫情下要同朋友一齊睇片睇串流內容都更方便。可惜的是,在蘋果合作名單中,暫時未見Netflix。小編估計可能或許是版權問題,Netflix不想用戶這樣與朋友一齊睇內容,就像當年iOS 14推出支援畫中畫功能後,YouTube app至今都未正式推出有關功能的支援。

記者:阿鬼