in

睇片:「咁大件事冇人講」真人演繹  網民大讚游學修演技出色

若果大家有間唔中睇開連登討論區的話,都發覺有不少人喜愛發表文章標題,前面加上「XX都冇人講」,似乎想強調有一些很重要的事情,連登仔居然無留意。有人於大概8個月前,終於忍唔住出了一篇文章狂罵,題為「成日攞「XX都冇人講」嚟開post嗰啲X樣我而家一次過X晒你地老母」,狂罵有關「XX都冇人講」太過負面離譜,及後該文章被形容為新潮文。

蘇致豪、游學修、許賢、LD發一起開的試當真YouTube頻道,最近就拍了一段影片,活用這段潮文。當中他們的演技,以及游學修竟然可以完整記到整篇潮文,而且蘇致豪和許賢都沒有爆笑,備受不少網民讚賞。

記者:阿鬼