in ,

附教學:復活節長假期點算好?!  nowE免費開放大量內容任睇

今日開始就是復活節長假期,但政府禁聚令仍然生效,加上每天確診數字仍然不低。若果決定留在家中,但又唔知有乜嘢搞,可能會好悶。繼hmvod後,nowTV終於都開放大量內容,透過nowE平台發放,讓大家可以開心過假期。nowE是獨立的app,就算是不是使用網上行,又或完全沒有nowTV,由即日起至6月8日,都可以立即申請下載免費任睇,當中有超過9000+小時的中西影片、劇集、綜藝、體育等內容。

我們winandmac Media記者今次會介紹一下如何申請:

1. 去nowe.com後,按一下免費的橫額後就會看到此畫面。按立即換領後就可以繼續填寫電郵地址、密碼和電話號碼。

2. 按指示填好後,就會出現此畫面。我們測試時沒有收到電郵,或許是因為現在太多人登記,但沒有關係,大家仍然可以繼續去收睇。按一下畫面上的紫色按鈕繼續。

3. 出現此畫面後,第一行輸入NowFree,第二行輸入旁邊顯示的英文字母即可。
[the_ad id=’50553′]

4. 按畫面上的Redeem,便會出現此畫面。

5. 按OK後若沒有反應也沒關係,此時只要去nowe.com,就可以繼續收看相關內容。其他平台如Android或iOS,也可以到相關Google Play和App Store下載nowE app,用剛才登記的電郵和密碼登入即可。

6. 若本身已有nowE戶口,但又沒有付錢,也可以按一按自己的個人檔案頭像,再於選單中揀選「換領優惠代碼」,就會返回剛才第三步看到的畫面。

記者:阿鬼